Doties uz saturs

Kā izvēlamies sastāvdaļas?

Produktu drošums ir mūsu galvenā prioritāte. Mūsu mājas uzkopšanas un personīgās higiēnas līdzekļus katru dienu izmanto miljoniem cilvēku visā pasaulē. Cilvēki mums uzticas, ka piedāvājam tādus produktus, kas ir droši viņiem, viņu ģimenēm un videi.

Sākot no idejas par jaunu produktu līdz pat tā ražošanai, pārdošanai un utilizācijai, mūsu SEAC zinātnieki iesaistās ikvienā posmā, lai sniegtu atbalstu mūsu komandām ar drošumu un vides ilgtspējību saistītajos jautājumos.

Pirms izlaižam jaunu produktu, mūsu SEAC zinātnieki sadarbojas ar dažādām Unilever komandām, lai novērtētu produkta drošumu un ietekmi uz vidi.

Mēs izmantojam starptautiski atzītus drošības un ilgtspējības novērtējumus, kuros tiek ņemta vērā produkta ražošanas tehnoloģija, tā sastāvdaļas un paredzētais lietojums.

Izpratne par bīstamību, iedarbību un risku


Nosakot sastāvdaļas vai produkta riska līmeni, mūsu drošuma novērtējumā tiek aplūkoti divi galvenie faktori – bīstamība un iedarbība.

Iespējamie apdraudējumi ir mums visapkārt, un reizēm ar tiem sastopamies vietās, kur tos nemaz negaidām.

Piemērs: cianīds ir bīstama ķīmiska viela, kas var izdalīties, apēdot ābolu sēkliņas.

Mēs zinām, ka cianīds ir bīstams, taču pavisam niecīgais tā daudzums, kas izdalās un kam esam pakļauti, nejauši apēdot dažas ābolu sēkliņas, nerada mums nekādu risku.

Bīstamības un iedarbības novērtējums ir īpaši nozīmīgs, izvēloties sastāvdaļas un nodrošinot, ka tās tiek izmantotas pareizajā daudzumā, lai būtu gan drošas, gan efektīvas.

Kad novērtējam produkta iedarbību, mēs ņemam vērā, cik liels produkta daudzums tiks izmantots vienā lietošanas reizē un kāds būs tā lietošanas ilgums un biežums. Mēs iekļaujam arī iespējamās produkta neparedzētas izmantošanas iespējas, piemēram, dušas želejas izmantošanu matu mazgāšanai.

Nodrošinot to, ka produkta iedarbība ir krietni zem tāda līmeņa, kas var radīt kaitējumu, varam būt pārliecināti, ka mūsu produkti ir droši gan videi, gan mūsu darbiniekiem, gan cilvēkiem, kuri tos lieto.

Ja par sastāvdaļu pieejama jauna informācija, mēs to izvērtējam. Ja šī informācija vairs neatbilst mūsu iepriekšējam riska novērtējumam, mēs vienmēr rīkojamies.

Patērētāju uzklausīšana

Ik pa laikam daži no cilvēkiem, kuri lieto mūsu produktus, uzrunā mūs, ka vēlētos, lai ražojam noteiktus produktus bez konkrētām sastāvdaļām. Visas mūsu produktos iekļautās sastāvdaļas ir drošas, taču, ja kļūs pieejama piemērota alternatīva sastāvdaļa, mēs vienmēr apsvērsim iespēju aizstāt veco sastāvdaļu.

Ja jums ir kādi jautājumi par kādu no mūsu produktu sastāvdaļām, lūdzu, sazinieties ar mums.

Back to top