Doties uz saturs

Piemaisījumu kontrolēšana

Dažos produktos var parādīties nelieli piemaisījumi (zināmi arī kā “mikropiesārņotāji”). Tā var notikt tāpēc, ka šie piemaisījumi jau dabiski atrodami izejvielās, vai arī tie radušies ražošanas procesa laikā.

Unilever employees in a laboratory

Mēs vēlamies, lai cilvēki pilnībā uzticētos mūsu zīmoliem. Mēs smagi strādājam, lai pēc iespējas labāk pasargātu mūsu produktus no piemaisījumiem, un esam ieviesuši stingras kvalitātes kontroles mūsu izmantotajiem izejmateriāliem un sastāvdaļām.

Mūsu noteiktās specifikācijas nodrošina to, ka piemaisījumu līmenis mūsu mājas uzkopšanas un personīgās higiēnas līdzekļos ir tik zems, cik vien iespējams. Tas nozīmē, ka jebkādi mikropiesārņotāji, kas atrodami mūsu produktos, ir nekaitīgi cilvēkiem un videi.

Dažas no vielām, par kurām saņemam visvairāk jautājumu, ir ftalāti, dzīvsudrabs un 1,4-dioksāns.

Ftalāti

Ftalāti ir ķīmisko vielu grupa, kas palielina plastmasas elastīgumu un izturību. Parasti tos izmanto iepakojuma materiālos, grīdas segumos, kabeļos, bagāžās, sporta aprīkojumā un medicīnas ierīcēs.

Mēs neizmantojam ftalātus mūsu produktu ražošanā, tomēr tajos var būt pavisam neliels ftalātu piejaukums, kas ir normas robežās.

Saskaņā ar mūsu pašu standartiem, kas ietver izvairīšanos no ftalātu lietošanas, mēs neizmantojam dietilftalātu (DEP), kas ir šķīdinātājs, ko izmanto smaržvielu sajaukšanai. Tā vietā izmantojam citas metodes, lai sajauktu smaržvielas.

Mēs vienmēr gādājam par to, lai ftalāti, ko izmantojam iepakojuma materiālos, būtu zem regulējošo iestāžu noteiktajiem pieļaujamajiem līmeņiem.

Dzīvsudraba savienojumi

Dzīvsudrabs ir smags, sudrabaini balts metāls, kas istabas temperatūrā ir šķidrs. Dažās valstīs to tradicionāli izmanto kā ādas gaišinātāju. Noteiktas dzīvsudraba formas augstā koncentrācijā var izraisīt alerģiskas reakcijas, ādas kairinājumu vai nervu sistēmas bojājumus.

Mēs nepievienojam dzīvsudraba savienojumus nevienam no mūsu mājas uzkopšanas un personīgās higiēnas līdzekļiem. Mēs stingri kontrolējam, lai jebkāds neizbēgamais mikropiesārņojums mūsu izmantotajos izejmateriālos, piemēram, talkā, būtu zem 1 miljondaļas. Tas ir zem līmeņa, ko regulējošās iestādes novērtējušas kā drošu.

Mēs atbalstām plašākas nozares un regulējošo iestāžu veiktās darbības, lai samazinātu vai aizliegtu apzinātu dzīvsudraba savienojumu izmantošanu mājas uzkopšanas un personīgās higiēnas līdzekļos.

1,4-dioksāns

Mājas uzkopšanas un personīgās higiēnas līdzekļi var saturēt nelielu daudzumu savienojuma, ko sauc par 1,4-dioksānu un kas var rasties ražošanas procesa laikā. Nelielos daudzumos 1,4-dioksāns sastopams arī pārtikas produktos, piemēram, tomātos, kafijā un vārītā vistas gaļā.

Regulētājiestādes, tostarp ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA) – aģentūra, kas atbild par pārtikas un zāļu drošumu ASV,– ir noteikusi, ka personīgās higiēnas līdzekļos atrodamā 1,4-dioksāna koncentrācija neapdraud veselību. Tomēr augsta 1,4-dioksāna koncentrācija cilvēkiem var būt kancerogēna, tāpēc cenšamies samazināt tā daudzumu, ieviešot stingras kontroles ražošanas procesa laikā.

Mēs rūpējamies, lai 1,4-dioksāna koncentrācija mūsu mājas uzkopšanas un personīgās higiēnas līdzekļos ir normas robežās. Daudzus gadus esam noteikuši šādus ierobežojumus: 10 miljondaļas mūsu personīgās higiēnas līdzekļiem un 30 miljondaļas mūsu mājas uzkopšanas līdzekļiem. Šie līmeņi atspoguļo dažādās sastāvdaļas un produktu veidus.

Back to top